AAA bonitetna odličnost v roke podjetju GEM motors

12. april 2017

Podjetje GEM motors, d.o.o. je prejemnik AAA bonitetne odličnosti za leto 2016, ki predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki izkazujejo bonitetno odličnost tri leta zapored. Ocena temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalnikih podjetja ter napoveduje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih.

Podjetja z AAA bonitetno odličnostjo poslujejo z nadpovprečnimi rezultati ter izpolnjujejo stroge kriterije za doseganje visoke varnosti poslovanja oz. izkazujejo izredno nizke vrednosti za nastanek negativnih dogodkov v prihodnjem letu dni. S tremi »A«-ji se v Sloveniji ponaša 6.944 oz. 4,2 % vseh registriranih podjetij (163.642).

Z ocenjevanjem in podeljevanjem tovrstnih bonitet se v Sloveniji že 14 let ukvarja bonitetna hiša Bisnode s sedežem na Švedskem. Slednja ima podružnice v 18 evropskih državah ter zaposluje preko 2400 strokovnjakov, predvsem finančnih in računovodskih analitikov. Bonitetna odličnost je ocena, s katero bonitetna hiša na osnovi različnih kriterijev ocenjuje boniteto podjetja skozi daljše časovne obdobje, sestavni del te ocene pa je med drugim ocena plačilne sposobnosti in kreditne spodobnosti podjetja, zadolženosti, dobičkonosnosti oziroma drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem. Podjetje, ki izkazuje bonitetno odličnost, predstavlja najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi.