Finančna spodbuda za tržne raziskave v Indiji

20. november 2017

UDELEŽBA NA JAVNEM RAZPISU ZA »SOFINANCIRANJE TRŽNIH RAZISKAV NA TUJIH TRGIH V LETIH 2016 IN 2017«

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je dne, 3. 4. 2017, odobrila oddano vlogo za sofinanciranje stroškov tržne raziskave podjetja GEM motors d.d., ki spada v zahodno kohezijsko regijo.

Naziv tržne raziskave: Tržna raziskava za električni pogon manjših vozil: motocikli in  tricikli
Tuj trg (država): INDIJA
Cilj tržne analize je bila ocena in študija vstopa na indijski trg s produktom: novo razviti GEM elektromotor v kolesu oziroma s prilagojenim produktom za Indijski trg oziroma kupca v Indiji.

Raziskava je potekala na osnovi preliminarne tržne analize v Indiji ter dosedanjim sodelovanjem podjetja GEM motors z Indijskim poslovnim partnerjem Napino Auto & Electronics Ltd. Sprejeta je bila odločitev, da se pristopi k podrobni tržni analizi, ki bi znižala rizike vstopa podjetja GEM motors na ciljni trg Indije.
GravitaV, Poslovne storitve, Andrej Verbančič s.p., je bil izbrani izvajalec tržne raziskave, ki se je zaključila z 27.10.2017. Vrednost stroškov svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave je bila 8.785,00€; od tega je bila višina sofinanciranja s strani javne agencije SPIRIT Slovenija 50%, torej 4.392,50€. Preostali del (50%) financiranja je bil krit z lasnimi finančnimi viri podjetja. Podjetje je bilo seznanjeno, da je finančna spodbuda, dodeljena po tem razpisu, pomenila obliko državne pomoči (www.eu-skladi.si).

V letu 2017 so bili doseženi predvideni cilji tržne raziskave ter izvedena odločitev za vstop na Indijski trg z lokalnim partnerjem. V okviru projekta je bil opravljen obisk v Indiji, kjer smo se sestali s kupci in partnerji, kjer smo preverili stanje trga, kupcev in partnerjev..

Naslednja poglavja tržne analize so bila izdelana v okviru subvencioniranega postopka z agencijo SPIRIT Slovenija:
Identifikacija in ocena tržnih priložnosti podjetja GEM motors d.o.o. na trgu motociklov na elektro pogon v Indiji
– Ocena ustreznosti izdelkov podjetja GEM motors d.o.o. za potrebe indijskega trga manjših vozil na elektro pogon
– Priprava načrta za prilagoditev izdelkov podjetja GEM motors d.o.o. potrebam indijskega trga
– Identifikacije ustreznih prodajnih priložnosti podjetja GEM motors d-o.o. na indijskem trgu
– Zaključno poročilo

Rezultati:
Sodelovanje z lokalnim partnerjem je nujno za uspešen in učinkovit nastop na indijskem trgu za SME iz EU/Slovenije
– Napovedi rasti tržnega segmenta LEV v Indiji so obetavne in terjajo skrbno spremljanje tekočega dogajanja v tem tržnem segmentu
– Predstavljena tehnologija GEM elektro pogona v kolesu za električne skuterje (moči 4kW) je tehnično kompetitivna
– Tehnična prilagoditev GEM pogona v kolesu lokalnim zahtevam je neobhodna
– Cenovna kompetitivnost obstoječe tehnološke rešitve GEM elektro motorja je visoka.
– V odnose z indijskimi partnerji je zaradi kulturnih razlik potrebno vlagati veliko proaktivnosti.

Zaključek operacije: 27.10.2017.