Podjetje GEM motors prejelo certifikat odličnosti “Seal of excellence”

27. marec 2017

Podjetje GEM motors prejelo certifikat odličnosti “Seal of Excellence” za projektni predlog GEM E-drive vložen v okviru SME instrumenta faza 2 pod okriljem programa Obzorja 2020 – H2020-SMEInst-2016-2017 v kategoriji “Small business innovation research for Transport and Smart Cities Mobility”.

Mednarodna skupina neodvisnih strokovnjakov je prepoznala projekt GEM E-drive kot projekt najvišje kvalitete.

Certififkat odličnosti “Seal of excellence” podeljuje Evropska komisija, ki vodi program Obzorja 2020, okvirni program EU za raziskave in inovacije 2014 – 2020.

Obzorje 2020 (Horizon 2020) je okvirni program EU za raziskave in inovacije (2014-2020). Poglavitni cilj programa Obzorje 2020 je dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020. Obzorje 2020 ta cilj pomaga doseči z združevanjem raziskav in inovacij ter z osredotočenostjo na tri ključna področja: odlično znanost, vodilni položaj v industriji in družbene izzive.